Jak najłatwiej narysować oko

Jak najłatwiej narysować okoJak najłatwiej narysować oko