Jak najprościej narysować nietoperza

Jak najprościej narysować nietoperzaJak najprościej narysować nietoperza