Jak narysować zamknięte oko

Jak narysować zamknięte okoJak narysować zamknięte oko